ລາວພັດທະນາ Final

ເວລາອອກເລກ 21:30

-

ເລກອອກ
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ລາງວັນເລກ 5 ໂຕ
ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ
ລາງວັນເລກ 1 ໂຕ
Lao lottery

ຫວຍລາວເຮົາມີ 2 ຊະນິດໃຫ້ເລືອກ, 4 ໂຕ ແລະ 5 ໂຕ, ເຊິ່ງ 3 ໂຕບົນ ຈະໄດ້ຜົນຄືກັນ. ແຕ່ສອງອັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະອອກຜົນຕ່າງກັນ. ຈະເປີດໃຫ້ຮັບແທງທຸກມື້ ແລະ ຈະອອກຜົນລາງວັນເວລາປະມານ 21:30 ໂດຍທ່ານສາມາດເບິ່ງຜົນການອອກລາງວັນແບບສົດໄດ້ທີ່ໜ້າເວັບເຮົານີ້.

ຜົນການອອກຫວຍຍ້ອນຫຼັງ

ວັນທີ ເລກອອກ